Team Chasing-SM 25-26 aug.2018    

Plats: Minigården, Hedekas (Munkedals kommun)

 

OBS!!!!   "Proppen" finns under bilderna.

    

Svenska Mästarna 2016 "in action"                 Svenska Mästarna 2016, före start.

Team Chasing - SM,   Proposition

Meddelande från tävlingsarrangören

Tävlingsarrangör Bohusläns Hästsportsklubb BHSK 
TRÄNINGSTÄVLING – Pay and Cross i Team. 
Team Chasing-SM rids i samband med Horse Mud Cup-FINALEN den 25-26 augusti 2018 på Minigården, Hedekas, (Bohuslän). 
Anmälan via TDB senast den 10/8 2018. 
Anmälningsavgiften 600:- betalas kontant på tävlingsplatsen eller via Swich senast torsdagen den 23/8 kl. 20.00 till 0703542442 (Marie Hedhman). 
För ryttare med fler starter under vårt meeting (gäller även Horse Mud Cup, stilfälttävlan-klasser), första startavgiften är 600:- och följande starter 450:-. OBS! Häst/ponny får endast göra 2 starter per dag enl TR. 
Skriv i meddelande-rutan vilket Team du tillhör. Om du inte tillhör något Team så kryssa i listan för Singel-ryttare, så kan vi försöka skapa fler Team, träningsmöjlighet tillsammans finns på tävlingsplatsen på både fredag och lördag. 
Avanmälan som sker efter sista anmälningsdatum, dvs den 10 augusti, betalar hela anmälningsavgiften utan anmaning. Vid fakturering tillkommer fakt.avgift 100:-. Halva anmälningsavgiften krediteras vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. 
Prel. Ryttarmeddelande finns på www.teamchasing.se, SM 25-26 augusti, Ryttarmeddelande. Detta kommer uppdateras efter hand och slutligt finns fredagskväll den 24 aug. 
SM-klass: Varje team består av 3 ekipage per team för häst, och 2 ekipage per team för ponny. Ett ekipage kan bara starta i ett team. En ryttare kan starta med flera hästar, en häst kan starta med två olika ryttare om domare/veterinär bedömer att hästen har kondition för detta. Undantag: ett helt ekipage kan starta 2 gånger, då annat lag fått en skada/sjukdom på ett eller flera ekipage, dock gäller fortfarande att en häst bara får starta 2 gånger/dag enl. TR. 
Klassen 2-mans-Team: Varje team består av 2 ekipage, även häst, i övrigt enl. ovan. Detta är en extra-klass, den har inte SM-status. 
Försäkringar: TCS förutsätter, att deltagare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom en privat olycksfallsförsäkring. Detta gäller även de deltagande hästarna. TCS har full ansvarsfrihet när det gäller all ridning under dess arrangemang. All ridning sker på egen risk. 
Alla som är medlemmar i en av Svenska Ridsportsförbundets föreningar är försäkrade på detta arrangemang. 
Vaccination: Vaccinationsintyg är ett krav, skall visas i sekretariatet vid ankomst. 
Banans längd: ca 2000 m 
Antal hinder: 12 st. och minst hälften är s.k. bedömningshinder. 
Vid bedömningshinder ska teamets alla hovar vara i luften samtidigt, annars bestraffas teamet med ett tidstillägg på 5 sek. 
Gällande fållan (14 m) skall teamets alla hovar vara i marken inne i fållan innan första ekipaget får hoppa ut, annars tidstillägg med 20 sek. 
Tidtagning: manuell, snabbaste teamet inklusive strafftid vinner. 
Pliktportar: skall passeras korrekt av alla i teamet, annars diskvalificeras teamet. 
Klädsel: Skyddsväst och godkänd ridhjälm är ett krav. I övrigt önskvärt med enhetlig team-klädsel. På detta arrangemang kommer publiken få rösta fram bästa Team-klädsel. 
Regler: se vidare på www.teamchasing.se under fliken regler. Läs också under fliken säkerhet. 
Banträning: Obligatoriskt med träning inför tävling. Banan är öppen för träning på fredag em-kväll och på lördagen. Anmäl vilken/vilka dagar ni vill träna. Tiderna kommer i ryttarmeddelandet. Alla tider kommer också finnas uppsatta på tävlingsplatsen. 
Framridning: Framridning inför start sker enbart på hänvisad plats. Banan är inte öppen för träning eller framridning på söndagen. 
Kvalifikation för start: För att delta i TCS tävlingar, krävs att ryttaren genomfört minst en träning för godkänd TCS representant alt. uppridning på lördagen, boka tid i sekretariatet vid ankomst, ingen avgift. Samt att alla i Teamet måste vara medlem i Team Chasing Sverige, 150:- kan betalas på plats eller Swich till 1231872878 senast torsdag 23/8 kl. 20.00. 
För uppstallning, mat under helgen, lördagskvällen och boende, se på ryttarmeddelandet som finns redan nu på www.teamchasing.se. 
Uppdatering kommer ske löpade på www.teamchasing.se, Ryttarmeddelandet, så håll koll där. 
Sedvanlig ryttarfest på lördag kväll 250:-/person, ryttarna betalar inget, ingår i anmälningsavgiften men kryssa i nedan att du kommer och anmäl nära och kära på fest@teamchasing.se. 
För mat under helgen, mer om lördagskvällen och boende, se på ryttarmeddelandet som finns redan nu på www.teamchasing.se, SM 25-26 augusti, Ryttarmeddelande. Uppdatering sker löpande så håll koll.

VÄLKOMNA!

Horse Mud Cup - FINALEN,   Proposition

Meddelande från tävlingsarrangören

Tävlingsarrangör Bohusläns Hästsportsklubb BHSK. 
TRÄNINGSTÄVLING - Pay and Cross med STILBEDÖMNING 
Horse Mud Cup–FINALEN rids i samband med Team Chasing–SM den 24-26 augusti 2018 på Minigården, Hedekas, (Bohuslän). 
Anmälan via TDB senast den 10/8 2018. 
Anmälningsavgiften 600:- betalas kontant på tävlingsplatsen eller via Swich senast torsdagen den 23/8 kl. 20.00 till 0703542442 (Marie Hedhman). 
För ryttare med fler starter under vårt meeting (gäller även starter i Team Chasing-klasser) första startavgiften är 600:- och följande starter 450:-. OBS! Häst/ponny får endast göra 2 starter per dag enl. TR. 
Avanmälan som sker efter sista anmälningsdatum, dvs den 10 augusti, betalar hela anmälningsavgiften utan anmaning. Vid fakturering tillkommer fakt.avgift 100:-. Halva anmälningsavgiften krediteras vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. 
Prel. Ryttarmeddelande finns på www.teamchasing.se, SM 25-26 augusti, Ryttarmeddelande. Detta kommer uppdateras efter hand och slutligt finns fredagskväll den 24 aug. 
Krav för att starta Horse Mud Cup FINALEN är att ryttare har startat minst 2 gånger i stilfälttävlan, varav minst en start skall vara gjord i Horse Mud Cup. 
Startberättigad i Öppen klass är samtliga ryttare som har gjort minst 2 starter i stilfälttävlan oavsett vilken och var, år 2017 och 2018, klassen öppen även för ponnyer. 
Upplägg 
Fredag och lördagen är banan öppen för egen träning, ej obligatorisk, Annika Hedhman finns på banan som hjälp för de som vill. Träningstider kommer finnas på www.teamchasing.se, SM 25-26 augusti, ryttarmeddelande. Glöm inte kryssa i vilken/vilka dagar du vill träna. 
Söndagen den 26 augusti, Klasserna rids som uppridning i stilterräng för domare Jenny Keller Christensen. Ridsportsförbundets stilbedömningsprotokoll för inverkansridning för terrängritt används. 
Ingen tidtagning. 
Alla hinder är inflaggade och numrerade. Ev. pliktportar skall passeras korrekt. 
Banvisning sker till fots, se tider i Ryttarmeddelande. 
Tonvikt på rätt tempo, ryttarens position och inverkan. 
Banan är ca 2000 m och det är 12 hinder, max 70 cm. 
Klädsel: Skyddsväst och godkänd ridhjälm är ett krav. 
Vaccination: Vaccinationsintyg är ett krav, skall visas i sekretariatet vid ankomst. Efter det att båda klasserna i stilfälttävlan är slut, är det prisutdelning, det är de 3 med högsta poäng i varje klass som kommer till prisutdelning, sittandes till häst. 
Uppstallning endast i boxar, begränsat antal 800:-, 2 balar spån ingår. Hösilage kan köpas på plats. 
Försäkringar: TCS förutsätter, att deltagare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom en privat olycksfallsförsäkring. Detta gäller även de deltagande hästarna. TCS har full ansvarsfrihet när det gäller all ridning under dess arrangemang. All ridning sker på egen risk. 
Alla som är medlemmar i en av Svenska Ridsportsförbundets föreningar är försäkrade på detta arrangemang. 
Sedvanlig ryttarfest på lördag kväll 250:-/person, ryttarna betalar inget, ingår i anmälningsavgiften men kryssa i nedan att du kommer och anmäl nära och kära på fest@teamchasing.se. 
För mat under helgen, mer om lördagskvällen och boende, se på ryttarmeddelandet som finns redan nu på www.teamchasing.se, SM 25-26 augusti, Ryttarmeddelande. Uppdatering sker löpande så håll koll.

VÄLKOMNA!

Snälla sponsorer av Team Chasing-SM och Horse Mud Cup-Finalen 2017

 

Minigården

Muddrag

Trogens Place

Sörbygdens Snabbköp