27 maj, två-mans-team både häst och ponny

Meddelande från tävlingsarrangören

Team Chasing-2-manna-team, både häst och ponny, på Minigården, Hedekas, (Bohuslän). 

Anmälan via TDB senast den 21/5 2018.

Anmälningsavgiften 250:- betalas kontant på plats eller via Swish 0703542442 senast fredag 24 maj kl. 18.00. 

Skriv i meddelande-rutan vilket Team du tillhör. Efteranmälan 350:-. 
Avanmälan som sker efter sista anmälningsdatum, dvs den 21 maj, betalar hela anmälningsavgiften utan anmaning. Vid fakturering tillkommer fakt.avgift 100:-. Halva anmälningsavgiften krediteras vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. 
Ryttarmeddelande på www.teamchasing.se. Detta kommer uppdateras efter hand och slutligt finns fredagskväll den 21 maj. 


Team: Varje team består av 2 ekipage för häst, och 2 ekipage per team för ponny. Ett ekipage kan bara starta i ett team. En ryttare kan starta med flera hästar 
Medlemskap: Alla i teamet måste vara medlem i TCS, 150:-, kan betalas kontant på plats senast vid startanmälan. Medlemsavgiften 150:- betalas via Swish till 1231872878. 
Försäkringar: TCS förutsätter, att deltagare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom en privat olycksfallsförsäkring. Detta gäller även de deltagande hästarna. TCS har full ansvarsfrihet när det gäller all ridning under dess arrangemang. All ridning sker på egen risk. 
Alla som är medlemmar i en av Svenska Ridsportsförbundets föreningar är försäkrade på detta arrangemang. Inte medlem hos någon? Gå gärna med i vår förening BHSK (Bohusläns Hästsportsklubb), www.bhsk.nu 
Vaccination: Vaccinationsintyg är ett krav, skall visas i sekretariatet vid ankomst. 

Banan
Banans längd: ca 2000 m 
Antal hinder: 12 st. och minst hälften är s.k. bedömningshinder. 
Vid bedömningshinder ska teamets alla hovar vara i luften samtidigt, annars bestraffas teamet med ett tidstillägg på 5 sek. 
Gällande fållan (14 m) skall teamets alla hovar vara i marken inne i fållan innan första ekipaget får hoppa ut, annars tidstillägg med 20 sek. 
Tidtagning: manuell, snabbaste teamet inklusive strafftid vinner. 
Pliktportar: skall passeras korrekt av alla i teamet, annars diskvalificeras teamet. 
Klädsel: Skyddsväst och godkänd ridhjälm är ett krav. I övrigt önskvärt med enhetlig team-klädsel. På detta arrangemang kommer publiken få rösta fram bästa Team-klädsel. 
Regler: se vidare på www.teamchasing.se under fliken regler. Läs också under fliken säkerhet. 
Banträning: Obligatorisk träning på söndag förmiddag. Tiderna kommer i ryttarmeddelandet. Alla tider kommer också finnas uppsatta på tävlingsplatsen. 
Framridning: Framridning inför start sker enbart på hänvisad plats. Banan är inte öppen för träning eller framridning på eftermiddagen. 
Kvalifikation för start: För att delta i TCS tävlingar, krävs att ryttaren genomfört minst en träning för godkänd TCS representant alt. uppridning på förmiddagen under träningstillfället, boka tid i sekretariatet vid ankomst. Ingen avgift. 

Frågor gällande detta arrangemang kontakta Marie Hedhman 0524-62080 eller 0703-542442
Grill och enklare servering finns på plats.

VÄLKOMNA!!!