Team Pink Lady i perfekt possition över hinder.

Välkommen till
Team Chasing Sweden

Team Chasing Sweden är en förening vars verksamhet är att främja spridningen av Team Chasing i Sverige och i våra nordiska grannländer. Team Chasing är ingen formell tävlingsgren utan kan bäst beskrivas som en uppvisningssport. Team Chasing påminner om terrängmomentet i Fälttävlan men med den stora skillnaden att man rider i team om tre ekipage. Det gäller att avverka den 1500-2400 m långa banan på snabbast tid men samtidigt i kontrollerad ridning över ett 15-tal terränghinder av varieranade karaktär. Varav ca hälften är bedömningshinder som ska hoppas samtidigt. Alla tolv hovarna ska vara i luften samtidigt för att undvika tidstillägg. Team Chasing är fart och spänning men säkerheten sätts alltid i främsta rummet. 

 

Våra sponsorer!!!

 

     

Nyheter

Ny hemsida under uppbyggnad

2017-03-27