286751_2132332900631_1015265039_4298144_1117162_o1-900x506


Välkommen till Team Chasing Sweden.

Team Chasing Sweden är en förening vars verksamhet är att främja spridningen av teamchasing i Sverige och i våra nordiska grannländer. Teamchasing är ingen formell tävlingsgren utan kan bäst beskrivas som en uppvisningssport. Teamchasing påminner om terrängmomentet i Fälttävlan men med den stora skillnaden att man rider i lag om tre ekipage. Det gäller att avverka den 2-3 km långa banan på snabbast tid men samtidigt i kontrollerad ridning över ett 15-tal terränghinder av varieranade karaktär. Varav ca hälften är bedömningshinder som ska hoppas samtidigt. Alla tolv hovarna ska vara i luften samtidigt för att undvika tidstillägg. Teamchasing är fart och spänning men säkerheten sätts alltid i främsta rummet.

Historik

teamchasing historia

Regler

Teamchasing regler

Banbyggnad

Teamchasing banbyggnad

Säkerhet

Teamchasing säkerhet

Träning  

Teamchasing träning

Våra sponsorer